Vuosikertomus 2014 | In English |

Tietoa sijoittajille

Fortum Oyj:n tilinpäätös 2014 sisältää tilintarkastetun emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Lisäksi tilinpäätökseen on liitetty hallituksen toimintakertomus. Hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä annettava selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sekä palkka- ja palkkioselvitys, julkistetaan samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa. Fortumin vuosikertomus, sisältäen kestävän kehityksen raportoinnin, julkaistaan vuosikertomus 2014 internet-sivustolla viikolla 10. Lisäksi erillinen GRI-osio julkaistaan samalla internet-sivustolla maaliskuun 2015 lopussa.

Yhtiökokous

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina huhtikuun 31. maaliskuuta 2015 kello 14.00 alkaen Finlandiatalossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

Osinkojen maksaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa osinkoa vuodelta 2014 1,10 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta, eli kokonaisosinkona ehdotetaan 3.2.2015 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 1 155 miljoonaa euroa. Mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat:

  • osingon irtoamispäivä 1.4.2015,
  • osingon täsmäytyspäivä 2.4.2015 ja
  • osingon maksupäivä 14.4.2015.

Tulostiedotus vuonna 2015

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2015: tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2015, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 17.7.2015 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2015. 

Osavuosikatsaukset julkaistaan noin klo.9.00 Suomen aikaa suomeksi sekä englanniksi ja ne ovat luettavissa Fortumin verkkosivuilta osoitteessa http://www.fortum.com/sijoittajat

Fortumin johto järjestää säännöllisesti analyytikoille ja tiedotusvälineille tiedotustilaisuuksia, joita voi seurata yrityksen kotisivuilla www.fortum.com. Lisäksi johto antaa kahdenkeskisiä haastatteluja ja ryhmähaastatteluja. Fortum noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosten julkistamista.

Perustietoa Fortumin osakkeista

Listattu: Nasdaq Helsinki

Kaupankäyntitunnus: FUM1V

Osakkeiden lukumäärä, 4.2.2015: 888 367 045

Toimiala: Yhteiskuntapalvelut

Fortumin toiminta pääomamarkkinoilla vuonna 2014

Fortumin sijoittajasuhdetoiminta kattaa osake- ja korkomarkkinat ja sen tavoitteena on varmistaa yhtiön osakkeiden täysi ja käypä arvotus, pääsy rahoituslähteisiin sekä joukkovelkakirjojen vakaa hinnoittelu. Pääasiassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa olevia sijoittajia ja analyytikkoja tavataan säännöllisesti.

Vuonna 2014 Fortum järjesti noin 250 yksityis- ja ryhmätapaamista ammattimaisten osakesijoittajien kanssa sekä ylläpiti jatkuvaa yhteyttä investointipankkien ja arvopaperivälitysliikkeiden osakeanalyytikkoihin. Vuoden aikana sijoittajasuhdetoiminnon edustajat ja ylin johto pitivät noin 20 esitelmää sijoittajakonferensseissa, joita järjestettiin Skandinaviassa ja Isossa-Britaniassa.

Tulostiedotus vuonna 2014

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset