Vuosikertomus 2014 | In English |

10 Oman pääoman muutos

Lataa Excel
milj. euroa Osake‑
pääoma
Ylikurssi‑
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 3 046 2 822 4 151 10 019
Maksetut osingot ‑977 ‑977
Tilikauden voitto 2 265 2 265
Oma pääoma yhteensä 31.12.2014 3 046 2 822 5 439 11 307
Oma pääoma yhteensä 31.12.2012 3 046 2 822 4 562 10 430
Maksetut osingot ‑888 ‑888
Tilikauden voitto 477 477
Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 3 046 2 822 4 151 10 019
milj. euroa 2014 2013
Jakokelpoiset varat 31.12 5 439 4 151
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset