Vuosikertomus 2014 | In English |

11 Korolliset velat

Lataa Excel
Ulkoiset korolliset velat
milj. euroa 2014 2013
Joukkovelkakirjalainat 3 974 4 725
Lainat rahoituslaitoksilta 514 681
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 781 945
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 5 269 6 351
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikainen osuus 660 1 103
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus 137 49
Yritystodistukset 0 718
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 286 155
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 1 083 2 025
Ulkoiset korolliset velat yhteensä 6 352 8 376
Ulkoisten korollisten velkojen erääntymisajat
milj. euroa 2014
2015 1 083
2016 835
2017 511
2018 594
2019 809
2020 ja myöhemmin 2 520
Yhteensä 6 352
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät ulkoiset korolliset velat
milj. euroa 2014 2013
Joukkovelkakirjalainat 1 690 2 440
Lainat rahoituslaitoksilta 49 118
Muut pitkäaikaiset velat 781 750
Yhteensä 2 520 3 308
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät muut korolliset velat
milj. euroa 2014 2013
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 9 9
Korolliset velat osakkuusyrityksille 261 248
Yhteensä 270 257
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset