Vuosikertomus 2014 | In English |

13 Annetut vakuudet ja vastuut

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Vastuut omasta puolesta
Muut vastuut 2 3
Vastuut tytäryritysten puolesta
Takaukset 131 348
Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Takaukset 418 417
Vastuut yhteensä 551 768
Vuokrasopimukset
milj. euroa 2014 2013
Vuokrasopimuksista maksettavat määrät
Vuoden kuluessa maksettavat 4 4
Myöhemmin maksettavat 5 6
Vuokravastuut yhteensä 9 10
Johdannaissopimukset
2014 2013
milj. euroa Kohde‑
etuuden arvo
Käypä arvo Tulouttamatta Kohde‑
etuuden arvo
Käypä arvo Tulouttamatta
Korkotermiinit 0 56
Koronvaihtosopimukset 5 721 155 160 6 658 105 100
Valuuttatermiinit 1) 14 866 ‑77 ‑1 18 614 ‑39 5
Koron‑ ja valuutanvaihtosopimukset 1 473 233 28 928 36 ‑2
1) Sisältää myös suljetut termiinisopimukset.
Fortum Oyj sai Suomessa vuoden 2007 tuloveroa koskevan jälkiverotuspäätöksen siirtohinnoittelua koskevassa tarkastuksessa joulukuussa 2013. Fortum valitti päätöksestä. Elokuussa 2014 Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta hyväksyi Fortumin oikaisuvaatimuksen. Veronsaajien oikeudenvalvonta (VOVA) on valittanut tästä päätöksestä hallinto‑oikeuteen. Jos VOVA:n valitus menestyy, vaikutus tilikauden tulokseen olisi noin 136 miljoonaa euroa vuoden 2007 osalta. Oikeudellisten analyysien perusteella asiasta ei ole tehty varausta tilinpäätöksessä.
Katso liitetieto 39 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt konsernitilinpäätöksessä.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset