Vuosikertomus 2014 | In English |

4 Henkilöstökulut

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat 28 26
Henkilösivukulut
Eläkekulut 5 5
Muut henkilösivukulut 1 1
Muut henkilöstökulut 1 1
Yhteensä 35 33
Tuhatta euroa 2014 2013
Palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle
Palkat ja luontoisedut 1) 1 005 795
Tulospalkkiot 2) 127 22
Osakepalkkiot 235 448
Eläkkeet (lakisääteiset) 188 137
Eläkkeet (vapaaehtoiset) 255 204
Sosiaalikulut 57 48
Yhteensä 1 867 1 654
Hallituksen jäsenten palkkiot 477 455
1) Summaan vaikuttaa sairasloma vuonna 2013
2) Tulospalkkiot perustuvat arvioituun summaan
Yllä mainitut palkkiot esitetään suoriteperusteisina. Maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle vuonna 2014 olivat 1 592 tuhatta euroa (2013: 1 784).
Timo Karttinen, joka sai vastuulleen toimitusjohtajan tehtävät Tapio Kuulan sairasloman aikana joulukuussa 2014, ei vastaanottanut mitään palkkioita näistä tehtävistä vuonna 2014.
Vuonna 2013 Markus Rauramo sai 80 000 euron palkkion toimitusjohtajan sijaisena toimimisesta maaliskuusta marraskuuhun 2013.
Toimitusjohtaja Tapio Kuulan eläkeikä on 63 vuotta. Eläkevastuut on hoidettu vakuutusyhtiön kautta.
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa Fortumista, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua Fortumin tulos‑ tai osakepalkkiojärjestelmiin. Fortum ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja eikä yhtiöllä ole heitä koskevaa vapaaehtoista eläkejärjestelmää.
Katso myös liitetieto 12 Henkilöstökulut ja
liitetieto 32 Eläkevelvoitteet konsernitilinpäätöksessä.
2014 2013
Henkilöstö keskimäärin 301 326

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset