Vuosikertomus 2014 | In English |

5 Rahoitustuotot ja -kulut

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Osinkotuotot konserniyhtiöistä 0 210
Osinkotuotot osakkuusyhtiöstä ja muista yhtiöistä 0 0
Korko‑ ja rahoitustuotot konserniyhtiöistä 24 27
Korko‑ ja rahoitustuotot osakkuusyrityksiltä 9
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeissa 0 ‑44
Korko‑ ja muut rahoitustuotot 10 13
Kurssierot 2 1
Korko‑ ja rahoituskulut konserniyhtiöille ‑5 ‑8
Muut korko‑ ja rahoituskulut ‑169 ‑215
Yhteensä ‑129 ‑16
Korkotuotot ja ‑kulut yhteensä
Korkotuotot 43 40
Korkokulut ‑170 ‑219
Nettokorot ‑127 ‑179
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeissa liittyvät Fortum Heat and Gas Oy:n osakkeisiin ja yhtiöltä saatuihin osingonmaksuihin. Korko‑ ja rahoitustuotot yhteisyrityksiltä liittyvät tuottoihin AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad:lta.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset