Vuosikertomus 2014 | In English |

Tuloslaskelma

Lataa Excel
milj. euroa Liite 2014 2013
Liikevaihto 2 76 84
Muut tuotot 3 1 959 7
Henkilöstökulut 4 ‑35 ‑33
Poistot ja arvonalentumiset 7 ‑9 ‑9
Muut kulut ‑72 ‑60
Liikevoitto/‑tappio 1 919 ‑11
Rahoitustuotot ja ‑kulut 5 ‑129 ‑16
Voitto rahoituserien jälkeen 1 790 ‑27
Konserniavustukset 1) 565 608
Voitto ennen veroja 2 355 581
Tuloverot 6 ‑90 ‑104
Tilikauden voitto 2 265 477
1) Verotettavaa tuloa siirretty suomalaisista tytäryrityksistä emoyhtiöön.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset