Vuosikertomus 2014 | In English |

11 Materiaalit ja palvelut

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Ostot 1 224 1 405
Ostot osakkuus‑ ja yhteisyrityksiltä 568 657
Sähkön siirtokulut 134 194
Ulkopuoliset palvelut 13 14
Yhteensä 1 939 2 270
Ostot koostuvat pääosin hiili‑, kaasu‑ ja ydinpolttoainehankinnoista sähkön‑ ja lämmöntuotantoon.
Ostot osakkuusyrityksiltä koostuvat ydin‑ ja vesivoimalla tuotetun sähkön hankinnasta omakustannushintaan (sisältäen korkokulut ja valmisteverot), CHP‑tuotannossa käytetyistä polttoaineista sekä höyryn hankinnasta.
Materiaalit ja palvelut yhteensä ‑erä sisältää valmisteveroja ja tulleja 129 miljoonaa euroa (2013: 148), josta ydinvoimatuotantoon liittyvät teho‑ ja kiinteistöverot olivat 81 miljoonaa euroa (2013: 92) ja vesivoimatuotantoon liittyvät kiinteistöverot olivat 14 miljoonaa euroa (2013: 14). Edellä mainitut ydin‑ ja vesivoimatuotantoon liittyvät verot sisältyvät ostoihin osakkuusyrityksiltä.
Katso liitetieto 20 Sijoitukset osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset