Vuosikertomus 2014 | In English |

21 Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Myytävissä olevat rahoitusvarat 30 31
Muut 38 46
Yhteensä 68 77
Myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka ovat muita kuin osakkuus‑ ja yhteisyritysosakkeita, koostuvat pääosin listaamattomien yhtiöiden osakkeista, arvoltaan 30 miljoonaa euroa (2013: 30), joiden käypää arvoa ei pystytä määrittelemään luotettavasti. Nämä sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvien noteerattujen yritysten osakkeiden käypä arvo oli 1 miljoonaa euroa (2013: 1). Fortumin omaan pääomaan kirjattujen kertyneiden käypien arvojen muutokset olivat ‑3 miljoonaa euroa (2013: ‑3).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset