Vuosikertomus 2014 | In English |

22 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Pitkäaikaiset lainasaamiset 2 041 2 595
Rahoitusleasingsaamiset 0 2
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 2 041 2 598
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 4 6
Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä 1) 4 6
Yhteensä 2 045 2 603
1) Sisältyy taseessa myyntisaamisiin ja muihin saamisiin, katso liitetieto 24.
Pitkäaikaisiin lainasaamisiin sisältyy saamisia osakkuus‑ ja yhteisomistusyrityksiltä 2 041 miljoonaa euroa (2013: 2 587), jotka ovat pääasiassa ruotsalaisilta ydinvoima‑osakkuusyrityksiltä OKG AB:lta ja Forsmark Kraftgrupp AB:lta yhteensä 1 310 miljoonaa euroa (2013: 1 312) ja Fortum Värme samägt med Stockholms stad 553 miljoonaa euroa (2013: 1 135). Ydinvoimayhtiöitä rahoitetaan pääsääntöisesti osakaslainoilla osakkaiden omistusosuuksien suhteessa.
TVO:n rakentamaa Olkiluoto 3 ‑ydinvoimalaa rahoitetaan ulkoisilla lainoilla, osakeanneilla ja osakaslainoilla TVO:n osakkeenomistajien välisten osakassopimusten perusteella. Joulukuun 2014 lopussa Fortum oli myöntänyt 95 miljoonaa euroa osakaslainaa koskien Olkiluoto 3 ‑ydinvoimalan rakentamista, jolle Fortum on tämän lisäksi sitoutunut antamaan korkeintaan 100 miljoonaa euroa lisärahoitusta. TVO:lle on myös myönnetty osakaslainaa EUR 15 miljoonaa euroa rahoittamaan Olkiluoto 4:n suunnittelua. Tälle hankkeelle Fortum on sitoutunut antamaan 57 miljoonaa euroa lisärahoitusta.
Lisätietoja luottoriskien hallinnasta ja luottoriskeistä liitetiedossa 3.7 Luottoriskit.
Korolliset saamiset
Uudelleenhinnoittelu
milj. euroa Efek‑
tiivinen
korko, %
Tase‑
arvo
2014
Alle
1 vuosi
1‑5
vuotta
Yli 5
vuotta
Käypä
arvo
2014
Tase‑
arvo
2013
Käypä
arvo
2013
Pitkäaikaiset lainasaamiset 2,4 2 044 1 857 3 184 2 216 2 600 2 702
Rahoitusleasingsaamiset 2 4
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 1) 2,4 2 044 1 857 3 184 2 216 2 602 2 706
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 0,0 0 0 0 1 1
Korolliset saamiset yhteensä 2,4 2 045 1 857 3 184 2 216 2 603 2 707
1) Sisältää pitkäaikaisten saamisten lyhytaikaisen osuuden 3 miljoonaa euroa (2013: 5).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset