Vuosikertomus 2014 | In English |

23 Vaihto-omaisuus

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Vaihto‑omaisuus koostuu pääasiassa tuotantoprosessissa ja palvelutoiminnassa käytettävistä polttoaineista. Vaihto‑omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on arvioitu myyntihinta vähennettynä muuttuvilla myyntikuluilla ja muilla tuotantokuluilla. Hankintameno määritetään käyttämällä FIFO (first in, first out) ‑menetelmää.
Pääasiallisesti kaupankäyntitarkoituksessa hankittu vaihto‑omaisuus arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla.
milj. euroa 2014 2013
Ydinpolttoaine 105 109
Hiili 77 66
Öljy 12 15
Biopolttoaineet 1 2
Muu vaihto‑omaisuus 61 71
Yhteensä 256 264
Vaihto‑omaisuuden arvonalentumisia ei ole kirjattu vuosina 2014 tai 2013.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset