Vuosikertomus 2014 | In English |

25 Likvidit varat

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Likvideihin varoihin sisältyvät rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden maturiteetti on kolme kuukautta tai sitä lyhyempi. Käytössä olevat luottolimiitit esitetään lainojen ryhmässä taseen lyhytaikaisissa veloissa.
milj. euroa 2014 2013
Käteinen raha ja pankkitilit 1 880 1 089
Pankkitalletukset joiden maturiteetti alle 3kk 129 176
Rahat ja pankkisaamiset 2 009 1 265
Pankkitalletukset joiden maturiteetti yli 3kk 757 0
Yhteensä 2 766 1 265
Rahat ja pankkisaamiset, jotka siirretty myytävissä oleviin omaisuuseriin 0 ‑15
Yhteensä 2 766 1 250
Pankkitalletukset sisältävät OAO Fortumin pankkitalletuksia 131 miljoonaa euroa (2013: 101). Vuoden 2014 lopussa OAO Fortumin pankkitalletuksiin sisältyi euromääräisiä talletuksia 30 miljoonan euron arvosta ja Venäjän ruplamääräisiä talletuksia 101 miljoonan euron arvosta. OAO Fortumin talletukset tullaan käyttämään OAO Fortumin investointeihin. OAO Fortumin euromääräiset pankkitalletukset suojaavat euromääräisiä hankintoja.
Lisätietoja luottoriskien hallinnasta ja luottoriskeistä, katso
Vastapuoliriskit Hallituksen toimintakertomuksessa
ja liitetieto 3.7 Luottoriskit.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset