Vuosikertomus 2014 | In English |

34 Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Ostovelat 298 386
Siirtovelat
Lomapalkkavelka ja muut henkilöstökulujaksotukset 71 73
Korkovelat 205 254
Muut siirtovelat 64 79
Muut velat
ALV‑velka 35 26
Verovelka 35 11
Energiaverot 12 31
Saadut ennakkomaksut 33 52
Lyhytaikaiset varaukset 1) 66 23
Muut velat 69 132
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin 0 ‑73
Yhteensä 888 994
1) Katso myös liitetieto 31 Muut varaukset.
Johdon arvion mukaan ostovelkojen ja muiden velkojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvosta.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset