Vuosikertomus 2014 | In English |

4 Pääomariskien hallinta

Lataa Excel
Fortum haluaa, että sillä on varovainen ja tehokas pääomarakenne, joka samalla mahdollistaa strategian toteuttamisen. Vahva tase ja joustava pääomarakenne ovat prioriteetteja. Fortum valvoo pääomarakennettaan perustuen Vertailukelpoinen korollinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) ‑tunnuslukuun. Nettovelka lasketaan siten, että korollisista veloista vähennetään rahat ja pankkisaamiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä poistot ja arvonalentumiset liikevoittoon. Vertailukelpoinen käyttökate lasketaan vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja tuotantokapasiteettia koskeviin ehtoihin liittyvän varauksen purun nettovaikutuksen. Fortumin nettovelka/käyttökate ‑tavoitesuhde on noin 3.
Osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon kasvattamiseen. Hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja‑alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat. Fortum Oyj:n tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50 ‑ 80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.
Fortumin pitkäaikainen luottoluokitus sekä S&P:lta että Fitchiltä säilyi muuttumattomana ja on A‑ (näkymät negatiiviset).
Nettovelka/käyttökate (EBITDA) ‑tunnusluvut
milj. euroa Liite 2014 2013
Korolliset velat 1) 28 6 983 9 058
Vähennetään: Likvidit varat 1) 25 2 766 1 265
Nettovelka 4 217 7 793
Nettovelka ilman Värmen rahoitusta 3 664 6 658
Liikevoitto 3 428 1 508
Lisätään: Poistot ja arvonalentumiset 526 621
Käyttökate (EBITDA) 3 954 2 129
Vähennetään: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2 077 106
Vähennetään: Tuotantokapasiteettia koskeviin ehtoihin liittyvän varauksen purun nettovaikutus 4 48
Vertailukelpoinen käyttökate (Comparable EBITDA) 1 873 1 975
Nettovelka/käyttökate (EBITDA) 1,1 3,7
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (Comparable EBITDA) 2,3 3,9
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate ilman Värmen rahoitusta (Comparable EBITDA) 2,0 3,4
1) Korolliset velat sisältää 0 miljoona euroa (2013: 20) sekä rahat ja pankkisaamiset 0 miljoonaa euroa (2013: 15) rahaa ja pankkitalletuksia, jotka esitetään taseen myytävänä olevissa omaisuuserissä.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset