Vuosikertomus 2014 | In English |

6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Myyntivoitot 2 171 61
Tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa ‑91 21
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu ‑3 23
Yhteensä 2 077 106
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat kertaluonteisia eriä tai realisoitumattomia eriä, jotka vaihtelevat vuosien välillä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eriytetty esitettäväksi Fortumin tuloslaskelmassa omana eränään antaakseen paremman kuvan konsernin toiminnasta verrattaessa esitettävää kautta aikaisempiin kausiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät sisälly Vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Myyntivoitot 2014
Vuonna 2014 myyntivoitot koostuvat pääosin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Fortum kirjasi 1,85 miljardin euron myyntivoiton Distribution‑segmenttiin.
Myyntivoitot sisältävät myös Norjan sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin ja Norjan lämpöliiketoiminnan myynnin. Myynneistä kirjattiin 16 miljoonan euron myyntivoitto Distribution ‑segmentin vuoden 2014 tulokseen ja 52 miljoonan euron myyntivoitto Heat and Electricity Sales and Solutions ‑segmentin vuoden 2014 tulokseen.
Fortum on kirjannut myyntivoiton Isossa‑Britanniassa sijaitsevan tytäryhtiönsä, Grangemouth CHP Limitedin myynnistä. Myyntivoitto kirjattiin Fortumin Power and Technology ‑segmenttiin.
Myyntivoitot sisältävät myös noin 190 miljoonan euron myyntivoiton Fortumin 31% omistusosuuden myynnistä Gasum Oy:n osakkeista. Myyntivoitto kirjattiin Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions ‑segmentin tulokseen.
Myyntivoitot 2013
Vuonna 2013 myyntivoitot koostuvat Power segmentin pienvesivoimalaitosten myynnistä Ruotsissa ja Norjalaisen Infratek ASA:n 33 %:n omistusosuuden myynnistä. Distribution segmentissä myyntivoitto koostuu Härjeåns Kraft AB:n 47,9 %:n omistusosuuden myynnistä. Heat segmentissä myyntivoitot liittyvät pääosin yhdistetyn lämmön‑ ja sähköntuotantolaitoksen myyntiin Kuusamossa ja Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen sekä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n 50 %:n omistusosuuden myyntiin.
Johdannaisten käyvän arvon muutokset
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin kirjataan myös sellaisten tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käypien arvojen muutokset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Tämä on tehty eri tilikausien välisen taloudellisen tuloksen arvioinnin parantamiseksi.
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu on kirjanpitokäsittelyn vaikutus, joka aiheutuu siitä, että IFRIC 5:n mukaan Fortumin Valtion ydinjätehuoltorahasto‑osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti laskettua ydinvoimaan liittyvää varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus liikevoittoon aina, kun IAS 37:n mukainen diskontattu varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus liikevoittoon kirjataan, kun nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin IAS 37:n mukaisen diskontatun varauksen kasvu.
Lisätietoja osakkeiden myynnistä on liitetiedoissa 8 Yrityshankinnat.
Tarkempia tietoja johdannaisten käypien arvojen muutoksista on liitetiedossa 7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa.
Tarkempia tietoja ydinjätehuollon laskentavaikutuksista on liitetiedossa 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset