Vuosikertomus 2014 | In English |

8 Yrityshankinnat ja -myynnit

Lataa Excel
Bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin segmenteittäin
milj. euroa 2014 2013
Power and Technology 0 0
Heat, Electricity Sales and Solutions 0 10
Russia 6 0
Distribution 0 0
Muut 0 0
Yhteensä 7 11
Bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin maittain
milj. euroa 2014 2013
Suomi 0 0
Ruotsi 0 0
Venäjä 6 0
Muut maat 0 11
Yhteensä 7 11
Bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin koostuvat kauppasopimuksen mukaisesta käteissuorituksesta, johon on lisätty hankittavan yrityksen korolliset velat sekä hankintaan välittömästi liittyvät menot. Lisäksi on vähennetty hankitun tytäryrityksen rahavarat.
8.1 Hankinnat vuonna 2014 ja 2013
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin oli 69 miljoonaa euroa (2013: 15), joista 7 miljoonaa euroa (2013: 11) oli tytäryritysosakkeisiin, 60 miljoonaa euroa (2013: 0) osakkuus‑ ja yhteisyritysosakkeisiin ja 3 miljoonaa euroa (2013: 4) myytävissä oleviin rahoitusvaroihin.
Vuoden 2014 aikana Fortum on hankkinut lisää osakkeita osakkuusyrityksestään Territorial Generating Company 1:stä. Hankinnan jälkeen Fortum omistaa TGC‑1:stä yhteensä 29,45 %.
Heinäkuussa 2014, Fortum osti E.ON Ruhrgas International GmbH:n 33,66 prosentin osuuden virolaisesta maakaasun vienti‑, myynti‑ ja jakeluyhtiöstä AS Eesti Gaasista sekä vastaavan osuuden kaasujakeluyhtiö AS Võrguteenus Valduksesta. Hankitut osakkeet kasvattavat Fortumin omistusosuutta molemmissa yhtiöissä noin 51,4 prosenttiin. Kauppa saatiin päätökseen vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Fortum jatkaa virolaisen kaasuliiketoiminnan omistusosuutensa raportointia pääomaosuusmenettelyn mukaisesti.
Vuoden 2013 aikana ei ollut merkittäviä investointeja osakkuusyrityksiin tai yhteisyrityksiin.
8.2 Yritysmyynnit vuonna 2014 ja 2013
Yritysmyynnit 2014
Marraskuussa 2014 Fortum myi 31% omistusosuutensa Gasum Oy:n osakkeista Suomen valtiolle. Fortumin osakkeiden kauppahinta oli noin 310 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjasi kaupasta noin 190 miljoonan euron myyntivoiton eli noin 0,22 euroa/osake. Myyntivoitto on kirjattuna Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions ‑segmentin tämän vuoden neljännen vuosineljänneksen tulokseen.
Lokakuussa 2014 Fortum myi Isossa‑Britanniassa sijaitsevan tytäryhtiönsä, Grangemouth CHP Limitedin, pitkäaikaiselle asiakkaalleen INEOS Industries Holdings Limitedille. Grangemouth CHP Limited operoi ja omistaa maakaasua polttoaineena käyttävän sähkön‑ ja lämmön yhteistuotantolaitoksen, joka sijaitsee Grangemouthissa Skotlannissa. Kokonaiskauppahinta oli noin 54 miljoonaa puntaa (noin 70 miljoonaa euroa). Myyntivoitto kirjattiin Fortumin Power and Technology ‑segmentin taloudelliseen tulokseen vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä.
Huhtikuussa 2014 Fortum sopi myyvänsä Norjan sähkönsiirtoliiketoimintansa Oslon pörssissä noteeratulle energiayhtiö Hafslundille ja Norjan lämpöliiketoimintansa iCON Infrastructure Partners II, L.P. ‑rahastolle. Samassa yhteydessä Fortum sopi myös myyvänsä osuutensa Fredrikstad Energi AS:ssä (49 %) ja Fredrikstad Energi Nett AS:ssä (35 %) Hafslundille. Yritysmyyntien velaton kauppahinta oli yhteensä noin 340 miljoonaa euroa. Myynneistä kirjattiin 16 miljoonan euron myyntivoitto Distribution ‑segmentin vuoden 2014 toisen neljänneksen tulokseen ja 52 miljoonan euron myyntivoitto Heat and Electricity Sales and Solutions ‑segmentiin. Myyntivoitot vastaavat noin 0,08 euroa osaketta kohden.
Tammikuussa 2014 Fortum myi 30 prosentin osuutensa ruotsalaisessa energiayhtiö Karlshamns Kraft AB:ssä yhtiön pääomistajalle E.ONille. Kaupalla on vähäinen vaikutus Power and Technology‑segmentin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.
Joulukuussa 2013 Fortum ilmoitti sopineensa Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä Suomi Power Networks Oy:lle, jonka omistaa suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien ryhmä. Velaton kauppahinta on 2,55 miljardia euroa. Fortum kirjasi 1,85 miljardin euron myyntivoiton eli 2,08 euroa osaketta kohden. Myyntivoitto kirjattiin Fortumin Distribution‑segmentin vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen.
Yritysmyynnit 2013
Vuoden 2013 aikana Fortum myi pienvesivoimalaitoksia Ruotsissa. Myynnistä kirjattiin vähäinen myyntivoitto Power and Technology‑segmentin tulokseen.
Kesäkuussa 2013 Fortum myi 47,9 %:n osuutensa ruotsalaisesta Härjeåns Kraft AB:stä suomalaiselle energiayhtiölle Oy Herrfors Ab:lle, joka on Katternö ‑konsernin tytäryhtiö. Kauppahinta oli 445 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 51 miljoonaa euroa). Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa ja 17 miljoonan euron myyntivoitto kirjattiin Distribution‑segmentin kolmannen neljänneksen tulokseen.
Heinäkuussa 2013 Fortum saattoi päätökseen 33 %:n osuutensa myynnin norjalaisesta Infatek ASA:sta Tritonin hallitsemalle rahastolle. Kauppahinta oli 295 miljoonaa Norjan kruunua (noin 38 miljoonaa euroa) ja kaupasta syntynyt myyntivoitto 11 miljoonaa euroa kirjattiin Power and Technology‑segmentin kolmannen neljänneksen tulokseen.
Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä saatiin päätökseen useita yritysmyyntejä, joilla oli vähäinen vaikutus Heat, Electricity Sales and Solutions ‑segmentin tulokseen. Marraskuussa 2013 Fortum myi 50 % omistusosuutensa Riihimäen Kaukolämpö Oy:ssä Riihimäen kaupungille (40 %) ja Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle (10 %).
Joulukuussa 2013 Fortum myi Eurassa sijaitsevan Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Joulukuussa 2013 Fortum myi myös sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa ja maakaasu‑ ja kaukolämpöverkkonsa Nokialla Leppäkosken Sähkö ‑konsernille. Samoin Fortumin Uimaharjun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos siirtyi Stora Ensolle 31.12.2013 vuonna 1990 tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Yritysmyynnit
milj. euroa 2014 2013
Tytäryritysosakkeiden myynnit 1)
Aineettomat hyödykkeet sekä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 342 30
Muut pitkä‑ ja lyhytaikaiset varat 204 3
Likvidit varat 10 1
Korolliset lainat ‑131 ‑22
Muut velat ja varaukset ‑622 ‑3
Määräysvallattomien omistajien osuus
Myyntivoitto 1 958 12
Saatu myyntihinta 2 761 21
Vähennettynä saamisilla myynneistä 2 ‑2
Vähennettynä likvideillä varoilla 10 1
Osakkeiden myyntihinta (ilman likvidejä varoja) 2 750 22
Tulot korollisista lainasaamisista 131 22
Saamiset myynneistä 2 ‑2
Yhteensä 2 884 42
Myydyt osakkuusyritysosakkeet 311 100
Myydyt myytävissä olevat rahoitusvarat 1 0
Osakkeiden bruttomyynnit yhteensä 3 196 142
1) Tytäryhtiöosakkeiden myynnit sisältävät tase‑eriä jotka olivat 31.12.2013 taseessa luokiteltu Myytävissä olevaan omaisuuteen.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset