Vuosikertomus 2014 | In English |

Osakekohtaiset tunnusluvut

Lataa Excel (Osakekohtaiset tunnusluvut)
euroa tai IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Muutos 14/13
kuten merkitty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %
Tulos/osake, Fortum yhteensä 1,48 1,55 1,22 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 3,55 161
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,79 1,01 1,22 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 3,55 161
Luovutettujen toimintojen tulos/osake 0,69 0,54
Laimennettu tulos/osake, Fortum yhteensä 1,46 1,53 1,21 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 3,55 161
Laimennettu jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,78 1,00 1,21 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 3,55 161
Laimennettu luovutettujen toimintojen
tulos/osake
0,68 0,53
Rahavirta/osake, Fortum yhteensä 2,06 1,61 1,31 1,88 2,26 2,55 1,62 1,82 1,56 1,74 1,98 14
Jatkuvien toimintojen rahavirta/osake 1,44 1,46 1,31 1,88 2,26 2,55 1,62 1,82 1,56 1,74 1,98 14
Oma pääoma/osake 8,65 8,17 8,91 9,43 8,96 9,04 9,24 10,84 11,30 11,28 12,23 8
Osinko/osake 1) 0,58 1,12 1,26 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 2) 0
Lisäosinko/osake 0,20 2)
Jatkuvien toimintojen osinko/osake 0,58 0,73 0,77
Lisäosinko/osake 2006 ja 2007/luovutettujen toimintojen osinko/osake 2005 0,54 0,53 0,58
Osinko/osakekohtainen tulos, % 39,2 72,3 103,3 4) 77,6 4) 57,5 67,6 68,5 50,3 62,9 80,9 36,6 2)
Osinko/osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, % 57,4 3) 59,8 4) 44,3 4)
Osinko/osakekohtainen tulos, lisäosinko 2006 ja 2007/luovutetut toiminnot 2005, % 100.0 3) 43,4 4) 33,3 4)
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,3 7,1 5,8 4,4 6,6 5,3 4,4 6,1 7,1 6,6 7,22)
Hinta/voitto‑suhde
(P/E‑luku)
9,2 10,2 17,7 17,7 8,8 12,8 15,4 8,3 8,9 12,2 5,1
Osakkeen kurssikehitys
Kauden lopussa 13,62 15,84 21,56 30,81 15,23 18,97 22,53 16,49 14,15 16,63 17,97
Keskikurssi 10,29 13,87 20,39 23,57 24,79 15,91 19,05 19,77 15,66 15,11 17,89
Alin kurssi 7,45 10,45 15,71 20,01 12,77 12,60 17,18 15,53 12,81 13,1 15,13
Ylin kurssi 13,99 16,90 23,48 31,44 33,00 19,20 22,69 24,09 19,36 18,18 20,32
Osakekannan markkina‑arvo kauden lopussa, milj. euroa 11 810 13 865 19 132 27 319 13 519 16 852 20 015 14 649 12 570 14 774 15 964
Osakkeiden vaihdon
kehitys 5)
Osakkeiden lukumäärä,
1 000 osaketta
478 832 900 347 830 764 787 380 628 155 580 899 493 375 524 858 494 765 465 004 454 796
Prosentuaalinen osuus osakekannasta, % 59,2 103,2 94,3 88,5 70,8 65,4 55,5 59,1 55,7 52,3 51,2
Osakkeiden lukumäärä,
1 000 osaketta
867 084 875 294 887 394 886 683 887 638 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Osakkeiden määrä ilman omia osakkeita, 1 000 osaketta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 osaketta 852 625 872 613 881 194 889 997 887 256 888 230 888 367 888 367 888 367 888367 888 367
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 osaketta 861 772 887 653 886 929 891 395 887 839 888 230 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
1) Käteisosingon lisäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 2005.
2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 31.3.2015.
3) Vuoden 2005 jatkuvien ja luovutettujen toimintojen osinko per osakekohtaiset tulokset on laskettu perustuen vastaaviin jatkuvien ja luovutettujen toimintojen osakekohtaisiin tuloksiin.
4) 2006 ja 2007 osinkojen osinko/osakekohtainen tulos ‑tunnusluvut perustuvat koko konsernin osakekohtaiseen tulokseen.
5) Taulukon 'osakkeiden vaihdon kehitys' ‑luvut sisältävät Nasdaq Helsingin osakkeiden vaihdon. Helsingin pörssin lisäksi Fortumin osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla; esimerkiksi Boat‑, BATS‑, Chi‑X‑ ja Turquoise‑markkinoilla; sekä OTC‑markkinoilla. Vuonna 2014 noin 58 % (2013: 58 %) Fortum Oyj:n osakkeiden vaihdosta käytiin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.
Katso Tunnuslukujen laskentakaavat.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset