Vuosikertomus 2014 | In English |

Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit

Lataa Excel (Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit)
Vuodesta 2005 Fortum on soveltanut vuositilinpäätöksessään ja osavuosikatsauksissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tilikauden 2005 vuosikertomukseen sisältyi yksi vertailuvuosi, 2004, jota koskevat tiedot oikaistiin IFRS:n mukaisiksi. Segmenttitiedot esitetään vain IFRS‑perusteisesti vertailun mahdollistamiseksi, koska IFRS‑siirtymässä raportoivat segmentit määriteltiin uudelleen ja segmenttiraportointi sinänsä arvioitiin uudelleen.
Venäläisen OAO Fortumin hankinnan jälkeen Fortum teki muutoksia segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 aikana. Vuosien 2004–2007 vertailutiedot on muutettu vuonna 2008.
Fortum uudisti liiketoimintarakenteensa 1.3.2014 alkaen. Uudelleenorganisoinnin myötä Fortumin aikaisemmin erillisinä raportoidut Heat‑ ja Electricity Sales‑segmentit raportoidaan jatkossa yhdessä Heat, Electricity Sales and Solutions‑segmenttinä.
Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi.
Fortum otti käyttöön uudet IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ‑standardit 1.1.2014 alkaen. Uusien standardien soveltaminen Fortum‑konsernissa vaikuttaa Tukholman kaupungin kanssa yhdessä omistetun AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadin (Fortum Värme) käsittelyyn. Yhtiö luokitellaan yhteisyritykseksi ja yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 1.1.2014 alkaen.Ennen muutosta Fortum Värme käsiteltiin konsernissa tytäryrityksenä, jossa määräysvallattomilla omistajilla oli 50 % osuus.
Katso liitetieto 1.6.1 Vuoden 2014 alussa käyttöönotetut uudet IFRS standardit
Vuoden 2013 tiedot on muutettu vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta ja IFRS standardien käyttöönoton vaikutusta.
Liikevaihto segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 2 084 2 058 2 439 2 350 2 892 2 531 2 702 2 481 2 415 2 252 2 156
‑ josta sisäistä 128 ‑97 ‑133 323 0 254 ‑281 ‑24 296 69 85
Heat 1 025 1 063 1 268 1 356 1 466 1 399 1 770 1 737 1 628
‑ josta sisäistä 49 ‑12 ‑32 38 0 23 ‑8 8 18
Heat, Electricity Sales and Solutions 1 516 1 332
‑ josta sisäistä 87 34
Russia 489 632 804 920 1 030 1 119 1 055
‑ josta sisäistä 0
Distribution 707 707 753 769 789 800 963 973 1 070 1 064 751
‑ josta sisäistä 10 ‑8 8 9 10 13 18 15 37 19 17
Electricity Sales 1 387 1 365 1 912 1 683 1 922 1 449 1 798 900 722
‑ josta sisäistä 92 ‑101 149 155 177 67 158 95 55
Muut 90 91 78 81 83 71 51 108 137 63 58
‑ josta sisäistä 93 ‑63 62 72 82 ‑5 169 115 ‑66 54 44
Eliminoinnit ‑1 458 ‑1 407 ‑1 959 ‑1 760 ‑2 005 ‑1 447 ‑1 792 ‑958 ‑843 ‑706 ‑601
Yhteensä 3 835 3 877 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 5 309 4 751
Vertailukelpoinen liiketulos segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 730 854 985 1 095 1 528 1 454 1 298 1 201 1 146 859 877
Heat 207 253 253 290 250 231 275 278 271
Heat, Electricity Sales and Solutions 109 104
Russia ‑92 ‑20 8 74 68 156 161
Distribution 240 244 250 231 248 262 307 295 320 332 266
Electricity Sales 23 30 ‑4 ‑1 ‑33 22 11 27 39
Muut ‑52 ‑47 ‑47 ‑51 ‑56 ‑61 ‑66 ‑73 ‑92 ‑54 ‑57
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 148 1 334 1 437 1 564 1 845 1 888 1 833 1 802 1 752 1 403 1 351
Kertaluonteiset erät 18 30 61 250 85 29 93 284 155 61 2 171
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 29 ‑17 ‑43 33 33 ‑135 ‑218 316 ‑33 45 ‑94
Liikevoitto 1 195 1 347 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 874 1 508 3 428
Vertailukelpoinen käyttökate segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 834 966 1 093 1 198 1 625 1 547 1 398 1 310 1 260 1 007 998
Heat 331 376 397 453 419 393 462 471 481
Heat, Electricity Sales and Solutions 211 204
Russia ‑25 55 94 148 189 258 304
Distribution 373 389 397 393 413 426 485 482 529 548 416
Electricity Sales 39 45 15 10 ‑26 28 13 29 40
Muut ‑41 ‑35 ‑36 ‑39 ‑46 ‑51 ‑56 ‑66 ‑83 ‑49 ‑49
Yhteensä 1 536 1 741 1 866 2 015 2 360 2 398 2 396 2 374 2 416 1 975 1 873
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 104 112 108 103 97 93 100 109 114 148 121
Heat 124 123 144 163 169 162 187 193 210
Heat, Electricity Sales and Solutions 102 100
Russia 67 75 86 108 121 150 147
Distribution 133 145 147 162 165 164 178 187 209 216 150
Electricity Sales 16 15 19 11 7 6 2 2 1
Muut 11 12 11 12 10 10 10 7 9 5 8
Yhteensä 388 407 429 451 515 510 563 606 664 621 526
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten tuloksesta segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology ‑21 ‑21 ‑9 ‑23 26 ‑35 ‑25 3 ‑12 4 ‑14
Heat 15 11 23 24 12 30 31 19 20
Heat, Electricity Sales and Solutions 91 88
Russia 19 20 8 30 27 46 35
Distribution 16 20 15 18 16 10 19 14 8 4 3
Electricity Sales 0 1 1 0 5 0 1 2 0
Muut 2 44 39 222 48 ‑4 28 23 ‑20 32 37
Yhteensä 12 55 69 241 126 21 62 91 23 178 149
Investoinnit käyttöomaisuuteen segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 84 83 95 93 134 96 97 131 190 179 197
Heat 123 124 184 309 408 358 304 297 464
Heat, Electricity Sales and Solutions 123 86
Russia 256 215 599 670 568 435 340
Distribution 106 115 183 236 296 188 213 289 324 255 147
Electricity Sales 10 10 8 3 3 1 0 5 1
Muut 12 14 15 14 11 4 9 16 11 12 3
Yhteensä 335 346 485 655 1 108 862 1 222 1 408 1 558 1 005 774
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 23 45 5 52 0 57 25 17 2 2
Heat 53 87 589 18 23 1 1 32 10
Heat, Electricity Sales and Solutions 11 37
Russia 103 2 140 245 1 492 3 24 0 27
Distribution 0 130 1 0 5 0 0 0
Electricity Sales 0 6 0 0
Muut 0 40 1 1 1 1 1 6 2 4
Yhteensä 179 134 910 317 1 516 67 27 74 16 15 69
Bruttodivestoinnit osakkeisiin segmenteittäin,
milj. euroa
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 10 0 3 102 79 67
Heat 1 52 203 269
Heat, Electricity Sales and Solutions 11 446
Russia 43 23 0
Distribution 1 46 323 37 52 2 681
Electricity Sales 16 2
Muut 2 6 0 0 2
Yhteensä 14 147 568 410 142 3 196
Sidottu pääoma segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 5 804 5 493 5 690 5 599 5 331 5 494 5 806 6 247 6 389 6 355 6 001
Heat 2 440 2 551 3 407 3 507 3 468 3 787 4 182 4 191 4 286
Heat, Electricity Sales and Solutions 2 295 2 112
Russia 151 153 294 456 2 205 2 260 2 817 3 273 3 848 3 846 2 597
Distribution 3 091 3 021 3 412 3 239 3 032 3 299 3 683 3 589 3 889 3 745 2 615
Electricity Sales 194 228 176 247 188 125 210 11 51
Muut 220 447 835 1 237 796 382 29 208 158 295 496
Yhteensä 11 900 11 893 13 814 14 285 15 020 15 347 16 727 17 519 18 621 16 537 13 820
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 12,6 14,3 17,5 19,2 29,6 24,5 19,5 24,6 18,7 14,5 13,6
Heat 9,8 11,6 9,6 9,3 8,9 7,9 8,4 9,9 8,8
Heat, Electricity Sales and Solutions 9,7 19,1
Russia 66,3 3,7 0,0 2,4 3,5 3,0 5,2 5,6
Distribution 8,1 8,8 8,4 7,7 8,1 8,7 9,7 13,7 9,1 9,3 73,6
Electricity Sales 25,2 17,4 ‑1,6 6,9 ‑14,0 28,9 38,4 4,2 152,3
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 12,0 14,9 17,4 18,9 28,0 26,4 22,3 19,9 18,5 13,8 14,2
Heat 9,3 11,0 9,2 9,2 7,3 7,6 7,7 7,4 7,0
Heat, Electricity Sales and Solutions 8,7 8,7
Russia 0,0 ‑3,8 0,0 0,7 3,5 2,7 5,2 5,6
Distribution 8,3 8,6 8,3 7,6 8,2 8,6 9,3 8,6 8,8 8,8 9,3
Electricity Sales 17,1 16,4 ‑0,8 ‑0,6 ‑15,3 18,6 9,3 33,5 203,1
Henkilöstö keskimäärin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Power and Technology 4 588 4 374 4 147 3 475 3 591 2 068 1 891 1 873 1 896 1 900 1 685
Heat 1 605 2 186 2 345 2 302 2 422 2 652 2 482 2 682 2 354
Heat, Electricity Sales and Solutions 2 051 1 913
Russia 5 566 6 170 4 555 4 436 4 301 4 245 4 196
Distribution 995 1 008 983 1 060 1 222 1 166 1 098 902 873 786 492
Electricity Sales 682 745 825 936 766 629 538 510 515
Muut 722 626 610 531 510 593 592 607 661 550 536
Yhteensä 8 592 8 939 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600 9 532 8 821
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset