Vuosikertomus 2014 | In English |

Toiminnalliset tunnusluvut, volyymit

Lataa Excel (Toiminnalliset tunnusluvut, volyymit)
Taulukoissa ja graafeissa esitettävien tietojen vertailukelpoisuus
Taulukoiden ja graafien tiedoissa vuoden 2012 tai vanhempien vuosien osalta ei ole huomioitu muutoksia koskien IFRS 10 ja IFRS 11 käyttöönottoon. Standardien käyttöönotto Fortum‑konsernissa vaikuttaa AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadin osakeomistuksenkäsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Katso liitetieto 1.6.1 Vuoden 2014 alussa käyttöönotetut uudet IFRS standardit.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fortumin koko sähkön‑ ja lämmöntuotanto EU‑maissa ja Norjassa
Sähkön
tuotanto
TWh 55,5 52,3 54,4 52,2 52,6 49,3 53,7 55,3 53,9 47,4 50,1
Lämmön
tuotanto
TWh 25,4 25,1 25,8 26,1 25,0 23,2 26,1 22,0 18,5 10,4 8,2
Fortumin koko sähkön‑ ja lämmöntuotanto Venäjällä
Sähkön
tuotanto
TWh 11,6 16,0 16,1 17,4 19,2 20,0 23,3
Lämmön
tuotanto
TWh 15,3 25,6 26,0 25,4 24,8 24,2 26,4
Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa energialähteittäin
Vesi‑ ja tuulivoima TWh 19,1 21,2 19,8 20,0 22,9 22,1 22,0 21,0 25,2 18,1 22,4
Ydinvoima TWh 25,8 25,8 24,4 24,9 23,7 21,4 22,0 24,9 23,4 23,7 23,8
Lämpö
voima
TWh 9,5 4,2 9,0 6,2 5,0 4,6 8,3 7,2 3,0 3,4 1,8
Yhteensä TWh 54,4 51,2 53,2 51,1 51,6 48,1 52,3 53,1 51,6 45,2 48,0
Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa energialähteittäin
Vesi‑ ja tuulivoima % 35 42 37 39 44 46 42 40 49 40 46
Ydinvoima % 47 50 46 49 46 44 42 47 45 52 50
Lämpö
voima
% 18 8 17 12 10 10 16 13 6 8 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sähkötuotantokapasiteetti segmenteittäin
Power MW 10 003 9 540 9 560 9 575 9 709 9 728 9 752 9 702 9 475 9 063
Heat MW 1 278 1 373 1 360 1 213 1 446 1 600 1 670 1 569
Heat, Electricity Sales and Solutions MW 793 803
Russia MW 2 785 2 785 2 785 3 404 3 404 4 250 4 758
Yhteensä MW 11 281 10 913 10 920 13 573 13 940 14 113 14 826 14 675 14 518 14 624
Lämmöntuotantokapasiteetti segmenteittäin
Power MW 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0
Heat MW 9 757 10 633 10 973 10 218 10 284 10 448 10 375 8 785
Heat, Electricity Sales and Solutions MW 4 317 3 936
Russia MW 13 796 13 796 13 796 14 107 13 396 13 466 13 466
Yhteensä MW 10 007 10 883 11 223 24 264 24 330 24 494 24 732 22 431 18 033 17 402
Fortumin koko sähkön‑ ja lämmönmyynti EU‑maissa ja Norjassa
Sähkön
myynti
milj. euroa 2 017 2 002 2 437 2 370 2 959 2 802 3 110 2 868 2 700 2 462 2 299
Lämmön
myynti
milj. euroa 809 867 1 014 1 096 1 157 1 095 1 309 1 278 1 201 538 468
Fortumin koko sähkön‑ ja lämmönmyynti Venäjällä
Sähkön
myynti
milj. euroa 332 390 505 590 713 822 758
Lämmön
myynti
milj. euroa 141 219 287 324 300 290 285
Fortumin koko sähkönmyynti alueittain
Suomi TWh 31,1 26,0 29,6 29,0 28,7 26,1 30,7 24,6 21,6 23,4 21,6
Ruotsi TWh 27,6 30,4 28,5 27,6 28,5 26,9 28,3 29,4 30,1 23,3 28,2
Venäjä TWh 14,8 19,5 18,7 20,2 23,3 25,6 26,5
Muut maat TWh 3,6 3,3 3,5 3,1 3,0 3,2 3,2 3,6 3,8 4,3 3,8
Yhteensä TWh 62,3 59,7 61,6 59,7 75,0 75,7 80,9 77,8 78,8 76,6 80,1
Fortumin koko lämmönmyynti alueittain
Suomi TWh 10,5 9,8 10,7 11,1 10,8 8,0 9,6 8,5 5,8 5,5 3,2
Venäjä TWh 15,3 25,6 26,8 26,7 26,4 24,1 26,0
Ruotsi TWh 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1 9,8 10,9 8,5 8,5
Puola TWh 0,4 1,1 3,6 3,5 3,6 3,7 4,0 4,3 4,3 4,1 3,4
Muut maat TWh 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4 2,9 3,1 2,8
Yhteensä TWh 23,8 23,8 26,8 27,1 42,2 50,6 54,9 51,4 47,9 36,8 35,4
Sähkönsiirto jakeluverkoissa
Suomi TWh 6,2 6,3 7,7 9,2 9,3 9,4 10,0 9,5 9,8 9,5 2,8
Ruotsi TWh 14,2 14,4 14,4 14,3 14,0 14,0 15,2 14,2 14,4 14,1 13,7
Norja TWh 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 2,5 1,1
Viro TWh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
Yhteensä TWh 22,7 23,1 24,6 26,0 25,8 25,9 27,9 26,1 26,6 26,1 17,6
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset