Vuosikertomus 2014 | In English |

Tunnusluvut

Lataa Taloudelliset tunnusluvut (FAS 1998-2003 ja IRFS 2004-2014) Excel-tiedostona
Fortum Oyj tytäryhtiöineen (yhdessä Fortum‑konserni) keskittyy liiketoiminnoissaan Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Fortumin liiketoimintaan kuuluvat sähkön‑ ja lämmöntuotanto, myynti ja jakelu sekä energiaan liittyvät muut asiantuntijapalvelut. Neste Oil oli 31.3.2005 asti osa Fortum‑konsernia, kunnes varsinainen yhtiökokous teki lopullisen päätöksen eriyttää öljyliiketoiminta jakamalla noin 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona. Loput noin 15 % osakkeista myytiin sijoittajille huhtikuussa 2005.
Öljyliiketoiminta on esitetty luovutettuna toimintona vuosina 2004 ja 2005.
Vuodesta 2005 Fortum on soveltanut vuositilinpäätöksessään ja osavuosikatsauksissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tilikauden 2005 vuosikertomukseen sisältyi yksi vertailuvuosi, 2004, jota koskevat tiedot oikaistiin IFRS:n mukaisiksi.
Taulukoissa ja graafeissa esitettävien tietojen vertailukelpoisuus
Taulukoiden ja graafien tiedoissa vuoden 2012 tai vanhempien vuosien osalta ei ole huomioitu muutoksia koskien IFRS 10 ja IFRS 11 käyttöönottoon. Standardien käyttöönotto Fortum‑konsernissa vaikuttaa AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadin osakeomistuksenkäsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Katso liitetieto 1.6.1 Vuoden 2014 alussa käyttöönotetut uudet IFRS standardit.
milj. euroa IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Muutos
tai kuten merkitty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %
Liikevaihto Fortum yhteensä 11 659 5 918 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 5 309 4 751 ‑11
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 3 835 3 877 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 5 309 4 751 ‑11
Käyttökate (=EBITDA)
Fortum yhteensä1)
2 443 2 307 1 884 2 298 2 478 2 292 2 271 3 008 2 538 2 129 3 954 86
Jatkuvien toimintojen käyttökate (=EBITDA) 1 583 1 754 1 884 2 298 2 478 2 292 2 271 3 008 2 538 2 129 3 954 86
Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen käyttökate (=EBITDA) 1 741 1 866 2 015 2 360 2 398 2 396 2 374 2 416 1 975 1 873 ‑5
Liikevoitto Fortum yhteensä 1 916 1 864 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 874 1 508 3 428 127
‑ % liikevaihdosta 16,4 31,5 32,4 41,2 34,8 32,8 27,1 39,0 30,4 28,4 72,2
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 1 195 1 347 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 874 1 508 3 428 127
‑ % liikevaihdosta 31,2 34,7 32,4 41,2 34,8 32,8 27,1 39,0 30,4 28,4 72,2
Jatkuvien toimintojen vertailu‑
kelpoinen liikevoitto
1 148 1 334 1 437 1 564 1 845 1 888 1 833 1 802 1 752 1 403 1 351 ‑4
Voitto ennen veroja Fortum yhteensä 1 700 1 776 1 421 1 934 1 850 1 636 1 615 2 228 1 586 1 398 3 360 140
‑ % liikevaihdosta 14,6 30,0 31,6 43,2 32,8 30,1 25,7 36,2 25,8 26,3 70,7
Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 962 1 267 1 421 1 934 1 850 1 636 1 615 2 228 1 586 1 398 3 360 140
‑ % liikevaihdosta 25,1 32,7 31,6 43,2 32,8 30,1 25,7 36,2 25,8 26,3 70,7
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 703 936 1 120 1 608 1 596 1 351 1 354 1 862 1 512 1 212 3 161 161
‑ josta emoyhtiön omistajien osuus 670 884 1 071 1 552 1 542 1 312 1 300 1 769 1 416 1 204 3 154 162
Sijoitettu pääoma Fortum yhteensä 12 890 11 357 12 663 13 544 15 911 15 350 16 124 17 931 19 420 19 183 17 918 ‑7
Jatkuvien toimintojen sijoitettu pääoma 10 739 11 357 12 663 13 544 15 911 15 350 16 124 17 931 19 420 19 183 17 918 ‑7
Korollinen nettovelka 5 095 3 158 4 345 4 466 6 179 5 969 6 826 7 023 7 814 7 793 4 217 ‑46
Korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta 6 658 3 664 ‑45
Investoinnit ja bruttosijoitukset osakkeisiin Fortum yhteensä 830 578 1 395 972 2 624 929 1 249 1 482 1 574 1 020 843 ‑17
‑ % liikevaihdosta 7,1 9,8 31,1 21,7 46,6 17,1 19,8 24,1 25,6 19,2 15,9
Jatkuvien toimintojen investoinnit ja bruttosijoitukset osakkeisiin 514 479 1 395 972 2 624 929 1 249 1 482 1 574 1 020 843 ‑17
Jatkuvien toimintojen investoinnit 335 346 485 655 1 108 862 1 222 1 408 1 558 1 005 774 ‑23
Liiketoiminnan rahavirta Fortum yhteensä 1 758 1 404 1 151 1 670 2 002 2 264 1 437 1 613 1 382 1 548 1 762 14
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta 1 232 1 271 1 151 1 670 2 002 2 264 1 437 1 613 1 382 1 548 1 762 14
Sijoitetun pääoman tuotto Fortum yhteensä, % 15,8 16,6 13,4 16,5 15,0 12,1 11,6 14,8 10,2 9,0 19,5
Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 13,5 13,4 16,5 15,0 12,1 11,6 14,8 10,2 9,0 19,5
Oman pääoman tuotto Fortum yhteensä, % 18,2 18,7 14,4 19,1 18,7 16,0 15,7 19,7 14,6 12,0 30,0
Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 2) 13,5 14,4 19,1 18,7 16,0 15,7 19,7 14,6 12,0 30,0
Korkokate 8,0 11,6 11,5 12,8 9,4 12,4 13,7 10,5 7,6 6,7 19,9
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 8,6 10,3 10,0 8,5 5,7 5,3 15,7
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % 36,4 43,2 30,6 36,3 34,1 37,6 20,5 21,5 19,9 18,8 42,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta, % 22,1 49,3
Velkaantumisaste, % 67 43 53 52 73 70 78 69 73 77 39
Nettovelka/Käyttökate 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 1,1
Nettovelka/Jatkuvien toimintojen käyttökate 1,8 2,3 1,9 2,5 2,6 3,0 2,3 3,1 3,7 1,1
Vertailukelpoinen nettovelka/Jatkuvien toimintojen käyttökate 1,8 2,3 2,2 2,6 2,5 2,8 3,0 3,2 3,9 2,3
Vertailukelpoinen nettovelka/Jatkuvien toimintojen käyttökate ilman Värmen rahoitusta 3,4 2,0
Omavaraisuusaste, % 44 49 48 49 41 43 40 44 43 43 51
Osingot 3) 506 987 1 122 1 198 888 888 888 888 888 977 1155 4) 18
Jatkuvien toimintojen osingot 511 650 683
Lisäosingot vuonna 2006 ja 2007/luovutetut toiminnot vuonna 2005 476 472 515
Tutkimus‑ ja kehittämismenot 26 14 17 21 27 30 30 38 41 49 41 ‑16
‑ % liikevaihdosta 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Fortum yhteensä 12 859 10 026 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600 9 532 8 821
Jatkuvien toimintojen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 8 592 8 939 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600 9 532 8 821
1) Käyttökate (=EBITDA) on määritelty seuraavasti: jatkuvien toimintojen liikevoittoon on lisätty poistot ja arvonalentumiset.
2) Vuoden 2005 jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu perustuen jatkuvien toimintojen tilikauden voittoon jaettuna oman pääoman yhteissummalla kauden päättyessä. Luovutettujen toimintojen tilikauden voitto on vähennetty oman pääoman kokonaismäärästä 31.12.2005.
3) Rahaosingon lisäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 2005.
4) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 31.3.2015.
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tunnuslukujen jälkeen.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset