Vuosikertomus 2014 | In English |

Järjestöt

Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun. Lisäksi toteutamme useat sponsorointihankkeemme yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Teemme yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa sähkötuotteiden ympäristömerkintöjen osalta Suomessa ja Ruotsissa. Osallistumme myös projekteihin, jotka tähtäävät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai liittyvät lähiympäristön suojeluun. Osa ympäristöhankkeista rahoitetaan ympäristömerkityn sähkön myyntituloilla.

Olemme jo vuodesta 2006 asti tukeneet John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hanketta, joka torjuu Itämeren rehevöitymistä ja tarjoaa merenkulun ratkaisuja estääkseen öljyonnettomuuksia Suomenlahdella. Vuonna 2014 Fortum tuki hanketta 75 000 eurolla.

Olemme mukana Bettercoal -aloitteessa, joka edistää kestävän kehityksen periaatteita hiilen louhinnassa. Ruotsissa yhteisyrityksemme Fortum Värme on jäsenenä kestävää metsänhoitoa edistävässä FSC-organisaatiossa ja WWF:n Global Forest and Trade Network -toiminnassa. Fortum Värme on myös Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön jäsen ja liittyi vuonna 2014 Roundtable of Responsible Soy -järjestön jäseneksi. Virossa olemme osallistuneet Foundation Private Forest Centre (PFC) -säätiön johtamiin keskusteluihin. PFC:n päätavoite on edistää kestävää, ympäristöystävällistä ja tehokasta metsänhoitoa Viron yksityismetsänomistajien keskuudessa. Nämä hankkeet tähtäävät polttoainehankintojen vastuullisuuden varmistamiseen ja ovat ensisijaisesti liiketoimintalähtöistä vuorovaikutusta.

Fortum liittyi vuonna 2013 FIBS (Suomen yritysvastuuverkosto) jäseneksi. Puolassa olemme Responsible Business Forumin (RBF) jäsen. Sekä FIBS Suomessa että RBF Puolassa edistävät vastuullista liiketoimintaa, joka ottaa huomioon vaikutuksensa talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset