Vuosikertomus 2014 | In English |

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat, sijoittajat ja analyytikot ovat yksi keskeisistä sidosryhmistämme. Pörssiyrityksenä Fortumin velvollisuus on toimittaa oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Käytännössä sijoittajasuhteista vastaa Fortumin sijoittajasuhdetoiminto.

Fortum Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuoden 2014 lopussa Fortumilla oli 109 403 (2013: 132 072) osakkeenomistajaa. Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %. Osakkeista 32,3 % (2013: 26,2 %) oli hallintarekisterissä tai ulkomaisessa omistuksessa.

Fortumin sijoittajasuhteiden keskeisiä arvoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja helppo lähestyttävyys. Julkistamme arvopaperimarkkinalain mukaisesti pörssitiedotteella kaikki sellaiset päätökset sekä yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka kuuluvat jatkuvan tiedonanto­velvollisuuden piiriin tai jotka yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen osakkeen arvoon. Annamme tietoa tuloksestamme säännöllisesti osavuosikatsauksissa, tilinpäätöksessä sekä toimintakertomuksessa.

Fortumin sijoittajasuhdetoiminnon edustajat ja ylin johto tapasivat vuoden 2014 aikana sijoittajia ja analyytikoita säännöllisesti neljännesvuositulosten julkistuksen yhteydessä, sijoittajatapaamisissa, road show’issa ja yhtiökokouksessa. Pidimme tiivistä yhteyttä analyytikoihin, osakkeenomistajiin ja potentiaalisiin sijoittajiin myös seminaareissa ja konferensseissa Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2014 aikana kiersimme Euroopan finanssikeskuksissa ja Yhdysvalloissa yhteensä noin 20 päivää ja tapasimme noin 250 sijoitusalan ammattilaista kahdenkeskisissä tapaamisissa tai muissa

tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa esittelimme mm. yhtiön strategiaa, liiketoimintojen tulosta, toimintaympäristön kehitystä ja näkymiä sekä keskustelimme näistä sidosryhmiemme kanssa. Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen sitoutuneiden analyytikoiden ja sijoittajien kanssa järjestimme vuoden kuluessa erityisesti kestävän kehityksen kysymyksiä käsitteleviä keskusteluja. Osallistuimme lisäksi useisiin yksityissijoittajille suunnattuihin tilaisuuksiin Suomessa ja Ruotsissa.

Marraskuussa 2014 järjestimme Helsingissä institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille kohdennetun pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day), jonka seminaariohjelmassa oli ylimmän johdon katsaukset ajankohtaisiin aiheisiin.

Tapaamisten ja keskusteluiden lisäksi palvelimme kohderyhmiämme digitaalisten kanavien kautta, joista tärkein on sijoittajille suunnattu verkkosivustomme. Sidosryhmämme 

voivat seurata Fortumia myös monen muun kanavan, kuten maksuttoman IR-sovelluksemme, kautta.

Avoimen ja oma-aloitteisen viestinnän avulla haluamme varmistaa, että sijoittajilla on käytössään riittävät ja oikea-aikaiset tiedot päätöksistä ja seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Fortumin osakkeen arvoon. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä haluamme myös lisätä yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa koskevaa tietämystä.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset