Vuosikertomus 2014 | In English |

Paikallisyhteisöt

Teemme läheistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa voimalaitospaikkakunnillamme. Olemme toiminta-alueillamme tärkeä työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Lisäksi investointimme parantavat paikallista infrastruktuuria.

Otamme paikallisyhteisöt huomioon voimalaitosten kunnossapito-, parannus- ja ympäristötyössä, ja tapaamme paikallisia asukkaita muun muassa laitosten avoimien ovien päivillä.

Esimerkkejä toiminnastamme paikallisyhteisöjen kanssa vuonna 2014:

 • Fortum järjesti Suomessa ja Ruotsissa asiakasraateja, Ruotsissa HotSpot-kampanjan ja Puolassa asiakastilaisuuksia, joihin liiketoiminnan johto osallistui aktiivisesti. Meille sähkön- ja lämmöntuotannon asiantuntijoina tapaamiset asiakkaiden kanssa ovat yksi tapa saada suoraa palautetta ja kehitysideoita. Haluamme vastata jatkossa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja ymmärtää heidän näkökulmaansa energiamarkkinoihin.
 • Fortumin syksyllä 2013 käyttöönottama CHP-voimalaitos Latvian Jelgavassa herätti suurta kiinnostusta niin teollisuuden edustajien kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Voimalaitoksella järjestettiin toukokuussa ensimmäiset avoimien ovien päivät, joihin saapui noin 1 300 laitoksen toiminnasta kiinnostunutta ihmistä. Heistä suurin osa osallistui Fortumin työntekijöiden pitämille voimalaitos­kierroksille. Vuoden mittaan Fortum osallistui aktiivisesti paikallistapahtumiin, kuten
 • siivouslauantaihin huhtikuussa sekä Latvian tasavallan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin marraskuussa.
 • Virossa Fortum järjesti Pärnun CHP-voimalaitoksella avoimien ovien tapahtuman ensimmäistä kertaa kesäkuussa ja opiskelijavierailuita ympäri vuoden sekä Pärnun että Tartun voimalaitoksilla. Keskustelimme aktiivisesti paikallisten sidosryhmiemme kanssa Tartoon rakennettavasta energiatehokkaasta jäähdytysratkaisusta. Aloitimme yhteistyön Viron osuuskunta-asumisliiton kanssa.
 • Loviisan ydinvoimalaitos julkaisi sidosryhmille Naapurina voimala -lehteä ja järjesti säännöllisiä keskusteluja Loviisan alueen asukkaiden ja kaupungin edustajien kanssa.
 • Venäjällä tuimme erilaisia yhteistyöhankkeita voimalaitospaikkakunnillamme Tšeljabinskissä, Tjumenissa, Tobolskissa ja Njaganissa. Esimerkkejä kohteistamme olivat muun muassa lasten urheilukoulu
 • ja jääkiekkojoukkue sekä erilaiset kulttuuri- ja asukastapahtumat.
 • Ruotsissa järjestimme toistamiseen koululaisille suunnatun Älvstädarna-hankkeen, jossa siivottiin 34 tonnia roskia kolmen suuren joen lähiympäristössä. Yli 1 500 nuorta keräsi varoja virkistystoimintaansa siivoamalla ;Fortumin vesivoima-alueilla Värmlannissa, Taalainmaalla, Hälsinglandissa ja Härjedalenissa.
 • Tuimme Suomessa ja Ruotsissa hankkeita, joilla vähennettiin vesivoimatuotannon ympäristöhaittoja. Toteutimme hankkeita yhteistyössä kuntien, kalastajien, yliopistojen ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Vuonna 2014 useissa joissa toteuttamamme hankkeet liittyivät joko niiden elinolosuhteiden parantamiseen tai parannustoimenpiteiden kartoittamiseen. Oulujoen vesistöalueella toteutimme useita virkistyskäyttöä parantavia hankkeita ja laajensimme tätä yhteistyötä koskevan sopimuksen kattamaan koko vesistöalueen
 • kunnat.
 • Merkittävä osa vesivoiman ympäristötöistämme kohdistui kalastovaikutuksiin. Kehitimme kalaston hoitoa yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2014 Oulujoen kalojen istutussuunnitelma päivitettiin paikallisilta kalastusalueilta ja osakaskunnilta saadun palautteen perusteella.
 • Ruotsissa tuimme lohen ja taimenen istutuksia Tukholman vesistöihin, tavoitteena säilyttää kaupungin keskustan virkistyskalastusmahdollisuudet.
 • Puolassa Fortum tapasi paikallisia asukkaita erilaisissa voimalaitos­paikkakuntien järjestämissä tapahtumissa. Avoimien ovien tapahtuma järjestettiin CHP-laitoksella Zabrzessa ja Czestochowassa. Viidellä Fortumin toimintapaikkakunnalla (Bytom, Czestochowa, Plock, Zarbze, Wroclaw) 3 200 juoksijaa, polkupyöräilijää ja sauvakävelijää osallistui Fortumin Honorary Energy Donor
 • -ohjelmaan huhti-syyskuun välillä. Annoimme lahjoituksen hyväntekeväisyyteen ohjelman jälkeen.
 • Puolassa olemme neljänä vuotena peräkkäin tukeneet lahjakkaita, vaikeissa oloissa kasvaneita Silesian alueen lapsia mm. järjestämällä työpajoja ja myöntämällä apurahoja. Vuonna 2014 155 lasta osallistui Fortumin järjestämiin työpajoihin ja 107 lasta sai apurahan.
 • Intian Bhilwarassa varustimme kolme koulua aurinkopaneeleilla, jotka kattavat koulujen energiatarpeen tehokkaalla ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Koulujen yhteensä 1 200 oppilaan opiskeluolosuhteet parantuivat merkittävästi uudistuksen ansiosta.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset