Vuosikertomus 2014 | In English |

Palvelun- ja tavarantoimittajat

Hankinta

Olemme merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija: Vuonna 2014 hankintavolyymi oli 2,9 (2013: 3,5) miljardia euroa. Suurimman osan hankinnoista muodostavat investointeihin liittyvät hankinnat sekä polttoaineet. Vuonna 2014 meillä oli noin 10 500 (2013: 12 200) tavaran- ja palveluntoimittajaa. Toimitusketjussamme ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Hankinnoistamme 0,8 (2013: 1,0) miljardia euroa kohdistui erilaisiin investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 340 miljoonaa euroa. Suuri osa investoinneista toteutetaan kokonaisurakkana, jolloin materiaali, asennus ja muu palvelu sekä urakoitsijoiden työ sisältyvät ostokokonaisuuteen.

Vuonna 2014 Fortumin polttoainehankintojen arvo oli yhteensä 782 (2013: 944) miljoonaa euroa. Ostamme polttoaineita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Fossiilisia polttoaineita ostimme noin 689 (2013: 812) miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 55 (2013: 66) miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 38 (2013: 66) miljoonalla eurolla.

Loppuosa hankinnoistamme, 1,3 (2013: 1,5 ) miljardia euroa koostuu muiden tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Lukuun sisältyy Electricity Sales –liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostettu sähkö. Muut tavaroiden ja

palveluiden hankinnat liittyivät operatiiviseen toimintaan, kuten käyttöön ja kunnossapitoon, sekä muihin palveluihin, kuten tietoliikenneratkaisuihin, markkinointiin ja matkustukseen.

Hankintojen kokonaisvolyymistä noin puolet ostettiin Euroopassa, pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimittajilta. Luku ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta. Noin 50 % hankinnoista oli peräisin riskimaista. Nämä hankinnat koostuivat pääosin polttoaineiden ostoista sekä Russia-divisioonan paikallisista hankinnoista Venäjällä.

 

Hankinnat, miljoonaa euroa

Yhteisyritys Fortum Värmen hankintavolyymi oli 0,6 (2013: 0,6) miljardia euroa, ja yrityksellä oli noin 1 900 (2013: 2 000) palvelun- ja tavarantoimittajaa. Hankinnoista 341 (2013: 267) miljoonaa euroa kohdistui investointeihin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat uuteen biopolttoainekäyttöiseen CHP-laitokseen Tukholmassa (Värtanissa). Polttoaineita ostettiin sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta yhteensä 101 (2013: 144) miljoonalla eurolla. Fossiilisia polttoaineita ostettiin noin 41 (2013: 55) miljoonalla eurolla ja biopolttoaineita noin 61 (2013: 89) miljoonalla eurolla. Polttoaineostoista noin 27 % oli peräisin riskimaista, suurimpina maina Brasilia, Malesia ja Venäjä. 94 % Fortum Värmen hankintavolyymista ostettiin Euroopasta, pääosin Ruotsista, Hollannista ja Saksasta.

Lue lisää

Hankinnat1) ilman investointeja 2012‑2014
milj. euroa 2014 2013 2012
Pohjoismaat 1 133 1 361 1 612
Venäjä 670 813 769
Puola 141 143 161
Viro 29 29 36
Muut maat 123 106 99
Yhteensä 2 096 2 452 2 677
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.
Taulukon tiedoissa vuoden 2012 osalta ei ole huomioitu muutoksia koskien IFRS 10 ja IFRS 11 käyttöönottoa.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset