Vuosikertomus 2014 | In English |

Vastuullista poltto­aineiden hankintaa

Polttoaineet ovat Fortumille ostovolyymiltään merkittävä hankintaerä, vuonna 2014 782 (2013: 944) miljoonaa euroa. Myös yhteisyritys Fortum Värmen hankinnoissa polttoaineiden osuus, 101 (2013: 144) miljoonaa euroa vuonna 2014, korostuu. Hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota polttoaineiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon.

Maakaasu

Toiminnoissamme Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin Venäjältä useilta eri toimittajilta. Puolassa käytetty maakaasu oli hankittu pääosin Puolasta.

Ruotsissa yhteisyritys Fortum Värmen tytäryhtiön Stockholm Gas:in käyttämä kaasu oli peräisin Norjasta.

Kivihiili

Suomessa käytetty kivihiili oli peräisin Venäjältä. Puolassa käytetty hiili oli peräisin pääasiassa Puolasta. Venäjän voimalaitokset käyttivät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Ruotsissa yhteisyritys Fortum Värmen käyttämä kivihiili oli peräisin Venäjältä.

Suomessa meillä on lakisääteinen velvollisuus varastoida

polttoaineita kolmen kuukauden keskimääräistä sähköntuotantoa vastaava määrä. Muissa maissa vastaavaa lakisääteistä velvollisuutta ei ole, mutta ylläpidämme energiantuotannon keskeytymättömyyden kannalta riittäviä varmuusvarastoja kaikissa maissa. Ukrainan kriisi sekä EU:n ja USA:n sanktiot ovat lisänneet myös fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä riskejä. Laadullisesti polttolaitoksillemme sopivaa hiiltä tuotetaan myös Venäjän ulkopuolella. Seuraamme tilannetta ja meillä on valmius muuttaa toimintatapojamme tilanteen niin vaatiessa.

Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Vuonna 2014 yhteensä 14 hiilentoimittajaa, joista yksi toimittaa hiiltä myös Fortumille, teki Bettercoal-aloitteen mukaisen itsearvioinnin ja yksi kaivos auditoitiin. Vuoden lopussa Fortumin suurimman hiilentoimittajan itsearviointi- ja auditointiprosessin hyväksyntä oli kesken. Vuoden 2015 aikana Fortumin tavoitteena on jatkaa Bettercoalin mukaisia itsearviointeja

sekä Puolassa että Venäjällä. Molemmissa maissa on tavoitteena saattaa loppuun vähintään yksi toimittajan itsearviointi.

Biomassa ja muut biopolttoaineet

Valtaosa käyttämästämme biomassasta oli puupellettejä, haketta ja teollisuuden metsätähteitä, jotka olivat peräisin Suomesta, Puolasta ja Liettuasta.

Olemme tunnistaneet biomassan ja muiden biopolttoaineiden alkuperään liittyvät haasteet ja kehitämme toimenpiteitä polttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Vuonna 2013 Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroidussa bioöljylaitoksessa luotiin kestävyysjärjestelmä bioöljyn tuotannolle. Järjestelmä on ollut toiminnassa tuotannon alusta alkaen. Kestävyysjärjestelmän avulla osoitetaan kansallisen lainsäädännön mukainen kestävyyskriteerien täyttyminen bioöljyn osalta. Suomen

Energiavirasto hyväksyi kestävyysjärjestelmän vuoden 2014 lopulla. Kehitämme kestävyysjärjestelmää edelleen hyväksynnän jälkeen.

Ruotsissa yhteisyritys Fortum Värme hankki biomassaa ja bioöljyjä esimerkiksi Ruotsista, Suomesta, Venäjältä, Brasiliasta ja Malesiasta. Fortum Värme on WWF:n Global Forest & Trade Networkin (GFTN) jäsen Ruotsin GFTN-verkoston kautta ja liittyi FSC-metsäsertifiointijärjestön jäseneksi vuonna 2012. Lisäksi Fortum Värme on ollut Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön jäsen vuodesta 2005. Vuonna 2014, Fortum Värme liittyi Roundtable of Responsible Soy -järjestön jäseneksi.

Uraani

Loviisan voimalaitoksessa käytettävät ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Polttoainetoimittaja hankkii polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen mukaisesti venäläisistä kaivoksista, joista

marraskuussa 2014 toiminnassa olivat Krasnokamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivokset.

Sekä uraania tuottavalla kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding Co.) että uraanin jatkojalostuksesta ja valmistuksesta vastaavalla TVELillä on ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksillaan. Dalurin uraanikaivoksella on ISO 14001 –ympäristösertifikaatti, ja Krasnokamenskin kaivoksen (JSC PIMCU) tavoitteena on saada laatu‑, ympäristö‑, ja työterveys‑ ja turvallisuusjärjestelmät sertifioitua vuoden 2015 loppuun mennessä. Myös zirkonimateriaalia valmistava tehdas sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistava tehdas on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.

Arvioimme säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiemme laatu‑, ympäristö‑, työterveys‑ ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä

ydinpolttoainenippujen valmistusta. Kesällä 2014 Fortumin asiantuntijat arvioivat polttoainetoimittajan konversio- ja väkevöintilaitosten toimintoja Venäjällä.

Lue lisää: Toimittajien arvioinneista

Fortumin vuonna 2014 käyttämien polttoaineiden alkuperä1)
Polttoaine Alkuperämaa
Biomassa Suomi, Puola, Liettua
Hiili Venäjä, Puola, Kazakstan
Maakaasu Venäjä
Uraani Venäjä
Öljy Venäjä
Turve Suomi, Viro
1) Merkittävimmät alkuperämaat vuoden 2014 hankintavolyymien mukaan
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset