Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille

Fortum on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Norjassa sekä Baltian maissa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen tuottamaa hyvinvointia.

Fortumin toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät myyntituotoista asiakkailta, ostoista palvelun- ja

tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja osingoista osakkeenomistajille, kasvu- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista veroista.

Toiminnallamme on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Suomen valtio omistaa Fortumin osakkeista 50,8 %, ja osallistumme yhteiskunnan toimintaan mm. maksamalla veroja ja osinkoja. Näillä turvataan suomalaisen yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Investoinnit ja tavaroiden ja palveluiden ostot työllistävät sekä paikallisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella. Maksetuilla palkoilla ja veroilla on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin.

Oheisessa kuvassa on esitelty Fortumin rahavirrat eri sidosryhmille vuonna 2014 sekä esimerkkejä tuotetusta taloudellisesta lisäarvosta.

Tilikaudelta 2014 maksettavat verot toimintamaissamme olivat yhteensä 525 miljoonaa euroa. Eniten maksettavia veroja oli Ruotsin valtiolle, 279 miljoonaa euroa.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset