Vuosikertomus 2014 | In English |

Lisäarvo sidosryhmittäin 2014

Henkilöstö

 • Toiminta keskittyy Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueelle
 • Fortum työllisti keskimäärin 8 821 (2013: 9 532) henkilöä
 • Fortum kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä osaamis- ja johtamiskoulutuksilla sekä tehtäväkierrolla
 • Palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen, ja henkilöstön maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen

Julkinen sektori

 • Fortum tukee yhteiskunnallista kehittymistä ja hyvinvointia maksamalla veroja ja sosiaalikuluja
 • Fortumin tulo-, kiinteistö- ja valmisteverot olivat 501 (2013: 530) miljoonaa euroa
 • Tukea yhteiskunnalle jaettiin noin 3,4 (2013: 2,1) miljoonaa euroa
 • Fortum tukee energia-alan luonnontieteellistä, taloustieteellistä ja teknillistieteellistä tutkimusta: vuonna 2014 Fortumin säätiö jakoi apurahoja noin 550 000 (2013: 432 000) euroa

Rahoittajat ja osakkeenomistajat

 • Vuoden lopussa Fortumilla oli 109 403 (2013: 132 072) osakkeenomistajaa. Suomen valtio omistaa Fortumista 50,8 %
 • Vuonna 2014 maksettiin osinkoja vuodelta 2013 yhteensä 977 (2013: vuodelta 2012, 888) miljoonaa euroa
 • Noin 72,9 % (2013: 73,8 %) osingoista maksettiin suomalaisille osakkeenomistajille
 • Fortumin osakkeen kokonaistuotto on ollut parempi kuin eurooppalaisten verrokkiyhtiöiden muodostaman indeksin kehitys viimeisen viiden vuoden aikana
 • Valtio-omisteisten yhtiöiden osakkeiden osinkotuotolla on vaikutusta sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen sosiaaliseen hyvinvointiin

Investoinnit

 • Suurin osa kasvuinvestoinneista tehtiin Heat, Electricity Sales and Solutions ja Russia-divisioonissa
 • Eurooppaan suunnitellut investoinnit olivat lähes kaikki CO2-päästötöntä tuotantoa
 • Kunnossapito, tuottavuus ja lainsäädännön edellyttämät investoinnit olivat 473 (2013: 540) miljoonaa euroa
 • Kasvuinvestoinnit olivat 364 (2013: 479) miljoonaa euroa
 • Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 41 (2013: 49) miljoonaa euroa
 • Fortumin investoinnit kehittävät mm. turvallisuutta, tuotantokapasiteettia, energiatehokkuutta, paikallista infrastruktuuria ja sähkönsiirron luotettavuutta
 • Fortumin investoinnit luovat liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja palvelun- ja tavarantoimittajille

Toimittajat

 • Fortum jalostaa luonnon energialähteitä sähköksi ja lämmöksi
 • Fortum ostaa polttoaineita, tavaroita ja palveluita sekä paikallisilta että kansainvälisiltä toimijoilta
 • Fortum ostaa tavaroista ja palveluista noin puolet Euroopassa toimivilta toimittajilta
 • Uraani, kaasu ja valtaosa hiilestä hankittiin vuonna 2014 Venäjältä
 • Yhteistyö luo toimittajille työpaikkoja sekä avaa liiketoimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla, Baltian, Puolan ja Venäjän markkinoilla
 • Yhteistoiminta sekä verkosto- ja kumppanuussuhteet kasvattavat Fortumin osaamispääomaa, mahdollistavat laajan hankepohjan ja tukevat T&K-hankkeiden onnistunutta läpivientiä

Asiakkaat

 • Fortum myy sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja kaupunkikaasua sekä asiantuntijapalveluita
 • Fortumilla on Pohjoismaissa 1,3 miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta ja noin 900 000 sähkönsiirtoasiakasta Ruotsissa
 • Fortumilla on Venäjällä on sähkön tukkumarkkina-asiakkaita
 • Kaukolämpöasiakkaita on kahdeksassa maassa ja kymmenissä kaupungeissa
 • Fortum tuntee markkinat, joilla toimii, ja kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkailleen
 • Fortumin tarjoamat palvelut ja ympäristömyönteiset tuotteet auttavat parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään sekä kustannuksia että päästöjä
 • Fortum kehittää älykästä sähköverkkoa kestävän yhteiskuntasuunnittelun tueksi

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset